فایل تصویری جلسه مقدماتی ذهن لاغر

دانلود فایل

 

فایل تصویری جلسه اول ذهن لاغر

دانلود فایل

 

فایل صوتی جلسه اول درمان چاقی با هیپنوتیزم

دانلود فایل

 

فایل صوتی جلسه اول درمان چاقی با EFT

دانلود فایل