خصلت هيپنوتيزم پذيري

تحقيقات آزمايشگاهي و باليني نشان داده است كه هيپنوتيزم‌پذيري يك خصلت ثابت و قابل اندازه‌گيري است گر چه هيپنوتيزم پذيري در چرخه‌ي زندگي...

تعريف و تئوري هیپنوتیزم

مي‌توان هيپنوز را حالتي از تمركز دقيق توأم با توجه،  گيرندگي فعال ، و كاهش آگاهي از محيط در نظر گرفت. همچنين حس...

آینده هیپنوتیزم درمانی

هیپنوز دریچه ای است به ذهن مغز که بیماران را یاری مي‌کند تا فشارهای روانی، دردها، عادات ناپسند، نشانه های تجزیه ای و...

ان ال پي از چه زماني آغاز شده و به كجا مي رود

ان ال پي در اوايل دهه هفتاد در كاليفرنيا و در دانشگاه سانتاكروز توسط دو استاد به نام هاي ريچارد بندلر و دكتر...

امواج مغزی

امواج مغزی:امواجی که از مغز انسان ضبط شده اند ،4 طول موج را نشان می دهندکه به نام های بتا،آلفا، تتا، دلتا نامگذاری...

اجزاي هيپنوتيزم پذيري

محدوده‌‌ي توانايي شخص براي تجربه‌ي يك وضعيت تمركز توأم با توجه و گيرندگي توام با كاهش آگاهي محيطي وكاهش ارزيابي شناختي، هم به...

مطالب اخیر