15 قانون موفقیت (قانون هفتم)

برای موفق شدن: اول باید بدانی چه می‌خواهی؛ سپس بدانی چگونه می‌خواهی به آن برسی.. این قوانین زیربنای هر آن چیزی است که موفقیت نام دارد…   قانون هفتم: خویشتن داری …

15 قانون موفقیت (قانون ششم)

برای موفق شدن: اول باید بدانی چه می‌خواهی؛ سپس بدانی چگونه می‌خواهی به آن برسی.. این قوانین زیربنای هر آن چیزی است که موفقیت نام دارد…   قانون ششم: شور و اشتیاق

15 قانون موفقیت (قانون پنجم)

برای موفق شدن: اول باید بدانی چه می‌خواهی؛ سپس بدانی چگونه می‌خواهی به آن برسی.. این قوانین زیربنای هر آن چیزی است که موفقیت نام دارد…   قانون پنجم: قدرت تخیل …

15 قانون موفقیت (قانون چهارم)

برای موفق شدن: اول باید بدانی چه می‌خواهی؛ سپس بدانی چگونه می‌خواهی به آن برسی.. این قوانین زیربنای هر آن چیزی است که موفقیت نام دارد…   قانون چهارم: ابتکار و رهبری

راهنمای تصویری دانلود محصولات

لطفا مراحل زیر را به ترتیب دنبال کنید.. 1.بر روی محصول مورد نظر خود رفته و در پایین عکس گزینه “افزودن به سبد خرید” را انتخاب کنید

15 قانون موفقیت (قانون سوم)

برای موفق شدن: اول باید بدانی چه می‌خواهی؛ سپس بدانی چگونه می‌خواهی به آن برسی.. این قوانین زیربنای هر آن چیزی است که موفقیت نام دارد…   قانون سوم: عادت پس انداز کردن

15 قانون موفقیت (قانون دوم)

برای موفق شدن: اول باید بدانی چه می‌خواهی؛ سپس بدانی چگونه می‌خواهی به آن برسی.. این قوانین زیربنای هر آن چیزی است که موفقیت نام دارد…   قانون دوم: اعتماد به نفس

15 قانون موفقیت (قانون اول)

برای موفق شدن: اول باید بدانی چه می‌خواهی؛ سپس بدانی چگونه می‌خواهی به آن برسی.. این قوانین زیربنای هر آن چیزی است که موفقیت نام دارد…     قانون اول : یک هدف قطعی

هیپنوتیزم

هيپنوز كه زماني تصور مي‌شد چيزي به جز ”تصورات پرورده شده“ نيست در واقع ابزار قدرتمندي براي هدايت تجسّم، تصوّر و تمركز است. هيپنوز كه از صدها سال پيش معلوم شده بود كه در كمك به بيماران دردمند و مضطرب مؤثر است، هنوز به عنوان ابزار مؤثر و مقبول در…