تحریریه خبر های امروز

آموزش دانلود

راهنمای تصویری دانلود محصولات

لطفا مراحل زیر را به ترتیب دنبال کنید.. ۱.بر روی محصول مورد نظر خود رفته و در پایین عکس...

عادت پس انداز کردن

۱۵ قانون موفقیت (قانون سوم)

برای موفق شدن: اول باید بدانی چه می‌خواهی؛ سپس بدانی چگونه می‌خواهی به آن برسی.. این قوانین زیربنای هر...

اعتماد به نفس

۱۵ قانون موفقیت (قانون دوم)

برای موفق شدن: اول باید بدانی چه می‌خواهی؛ سپس بدانی چگونه می‌خواهی به آن برسی.. این قوانین زیربنای هر...

یک هدف قطعی

۱۵ قانون موفقیت (قانون اول)

برای موفق شدن: اول باید بدانی چه می‌خواهی؛ سپس بدانی چگونه می‌خواهی به آن برسی.. این قوانین زیربنای هر...

هیپنوتیزم

هیپنوز که زمانی تصور می‌شد چیزی به جز ”تصورات پرورده شده“ نیست در واقع ابزار قدرتمندی برای هدایت تجسّم،...

وارونگی روانی

عوامل اصلی شکل گیری یک موفقیت ، نهفته در ساختار و لایه های ذهنی و شخصیتی افراد است. جایی...

خصلت هیپنوتیزم پذیری

تحقیقات آزمایشگاهی و بالینی نشان داده است که هیپنوتیزم‌پذیری یک خصلت ثابت و قابل اندازه‌گیری است گر چه هیپنوتیزم پذیری در چرخه‌ی زندگی...

تعریف و تئوری هیپنوتیزم

می‌توان هیپنوز را حالتی از تمرکز دقیق توأم با توجه،  گیرندگی فعال ، و کاهش آگاهی از محیط در نظر گرفت. همچنین حس...

آینده هیپنوتیزم درمانی

هیپنوز دریچه ای است به ذهن مغز که بیماران را یاری می‌کند تا فشارهای روانی، دردها، عادات ناپسند، نشانه های تجزیه ای و...

ان ال پی از چه زمانی آغاز شده و به کجا می رود

ان ال پی در اوایل دهه هفتاد در کالیفرنیا و در دانشگاه سانتاکروز توسط دو استاد به نام های ریچارد بندلر و دکتر...

امواج مغزی

امواج مغزی:امواجی که از مغز انسان ضبط شده اند ،۴ طول موج را نشان می دهندکه به نام های بتا،آلفا، تتا، دلتا نامگذاری...

اجزای هیپنوتیزم پذیری

محدوده‌‌ی توانایی شخص برای تجربه‌ی یک وضعیت تمرکز توأم با توجه و گیرندگی توام با کاهش آگاهی محیطی وکاهش ارزیابی شناختی، هم به...

مطالب اخیر

    NLP چیست؟